Center for Job og Uddannelse

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:

Beskæftigelse

Nyheder fra Helsingør Kommune

Center for Job og Arbejdsmarked

Center for Job og Arbejdsmarked varetager Helsingør Kommunes beskæftigelsesindsats. Centeret er opdelt i et Jobcenter og et Ydelsescenter.

Jobcenteret
Jobcenterets primære opgave er at øge adgangen til job og uddannelse for ledige og sygemeldte borgere i Helsingør Kommune. I samarbejde med borgeren og øvrige samarbejdspartnere sikrer vi en tidlig og differentieret indsats. Jobcenter Helsingør hjælper også virksomheder med rekruttering samt råd og vejledning om alt fra arbejdsfastholdelse, fleksjobordninger, jobrotation til virksomhedspraktikker.

 

Ydelsescenteret
Ydelsescenterets primære opgave er at varetage opgaver vedr. udbetalingen af forsørgelsesydelser såsom kontanthjælp, sygedagpenge samt enkeltydelser.

De borgerrelaterede opgaver er at vejlede og rådgive borgere omkring ydelser. Ydelsescenteret tager stilling til, om en borger har ret til en specifik ydelse. Hvis en borger er berettiget til en forsørgelsesydelse, står Ydelsescenteret for at tildele, beregne og udbetale ydelsen. Derudover står Ydelsescenteret bl.a. også for udbetaling og kontrol af fleksjobtilskud og skånejobtilskud samt behandling af ansøgninger om enkeltydelser.


Opdateret 19. februar 2014