Børne- og Ungerådgivningen

Borgmester P. Christensens Vej 4B
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 26 80
E-mail:

Børne- og Ungerådgivningen

Udskriv siden

Børne- og Ungerådgivningen er for Helsingør Kommunes børnefamilier samt personale i daginstitutioner og skoler.

Vores arbejde er først og fremmest henvendt til børn og unge mellem 0 og 18 år og deres forældre.

Vi tilbyder professionel hjælp til børnefamilier, når der er vanskeligheder med barnets udvikling og trivsel enten i hjemmet, daginstitutionen eller skolen.

Børne- og Ungerådgivningen varetager bl.a. pædagogisk psykologiske rådgivningsopgaver (PPR) i henhold til gældende lovgivning.

Vi består af støttepædagoger, psykologer, tale-hørepædagoger, lærere, konsulent for småbørns- og CI-området.


Som forældre kan I selv kontakte Børne- og Ungerådgivningen direkte eller I kan i samarbejde med daginstitution eller skole aftale at jeres problemstilling bliver taget op.

Alle Børne- og Ungerådgivningens medarbejdere har tavshedspligt.

Se også:
'Livsmod' - pjece udarbejdet i samarbejde med Børnepsyk. 
Førskolebarnets normale tale- og sprogudvikling 
Kræftrådgivningen i Hillerød (Kræftens Bekæmpelse)
'Tidlig indsats' - pjece fra Servicestyrelsen

 

 


Opdateret 9. maj 2012