Center for Dagtilbud og Skoler

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail:

Valg til skolebestyrelser

Udskriv siden

Skolebestyrelsesvalg 2014

Folkeskolerne i Helsingør Kommune holder valg til skolebestyrelsen i perioden 25. marts til 16. juni 2014.
Valget til skolebestyrelsen afholdes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014.

Der afholdes valgmøder på kommunens skoler, se den enkelte skoles hjemmeside for mere information. På mødet vil skolen orientere om de regler, der gælder for valget. Kun valgberettigede forældre kan deltage. Hvem der er valgberettigede fremgår af de lister, skolen lægger frem.
Hvis der kun er én valgliste på en skole, bliver der fredsvalg, og dermed afholder denne skole ikke valg. Er der derimod flere valglister, skal der afholdes valg. Valget foregår elektronisk dvs. med NemID.

Skolebestyrelsens arbejde

Skolebestyrelsen bidrager til arbejdet med de overordnede principper, visionen og værdierne.

Bestyrelsen kan også arbejdet med konkrete temaer, der har betydning for eleverne og skolens daglige drift. De kan fx tage trivsel, trafik, skolemad eller andre emner op til debat og deltage i kommunikationen om dem. Bestyrelsen kan også stå for temamøder på skolen, og deltage i orienteringsmøder om skolestart og andre emner.

Skolebestyrelsen er en vigtig medspiller for skolernes ledere, og de nye bestyrelser vil komme til at arbejde med gennemførelsen af skolereformen.

Skolebestyrelsens sammensætning
Skolebestyrelserne er sammensat af forældre, elever, medarbejdere og som noget nyt repræsentanter for det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner eller foreninger.

Sammensætning og antal af medlemmer afhænger af, hvor mange afdelinger den enkelte skole har.

Alle skolebestyrelser skal have et flertal af forældrerepræsentanter.

Nogle skoler har forskudt valg, hvilket betyder, at der afholdes valg hvert andet år og kun halvdelen af forældrerepræsentanterne er på valg. .

 


Opdateret 27. marts 2014